misgav-logo

אקולוגיה אנושית מצמיחה

תבנית החינוך המוזהב הוא מרחב חינוכי (א׳-ט׳) המאפשר תהליכי צמיחה מותאמי גיל בסביבה בטוחה ואוהבת, עבור הורים המבקשים להעניק לילדיהם ערכים ומשמעות לעשייה וטיפוח של הפן החברתי והרגשי בנוסף על הלמידה האקדמית.
כדי שילד יגדל להיות בוגר בוטח, חושב,
מסוגל ותורם.

צוות מחנכים ומורים

ברובו צוות ותיק העוסק בחינוך שנים רבות ורואה שליחות גדולה בחינוך הדור הצעיר. הצוות מוביל יחד דרך חינוכית הרואה את הייחודיות של הילדים לפני הכל.
כל הזמן מתקיים חיפוש של מה שנכון ורלוונטי לילדים, לתקופה ולרוח המקום.

גישה חינוכית

תבנית החינוך המוזהב שואפת להקנות ערכים וכלים ללמידה עצמאית, תוך מתן מרחב ודגש לאיכויות אנושיות הטמונות בכל ילד וילדה ומחכות להזדמנות לפרוץ, לגדול ולהתפתח, לצד הכנתם של התלמידים להשתלבות טובה ומוצלחת בחברה המודרנית.

פעילויות חברתיות

במהלך השנה מתקיימות פעילויות חברתיות רבות בהן נוטלים חלק תלמידים ומורים על מנת לחזק את הקשר בין התלמידים לעצמם והן את הקשר למורים. בפעילויות אלו שמים דגש על השיתוף והעצמה של כלל התלמידים.

פרויקטים חינוכיים

לפרויקטים החינוכיים שאנחנו מובילים בבית הספר יצא שם מיוחד. התלמידים עצמם מעידים על כך שהם עוברים תהליכים משמעותיים מאוד, כאלה שמחזקים, מעצימים ומסייעים להם למצוא את הכוחות הטמונים בהם. פרויקטים כמו פרויקט הלכידות, פרויקט מגן אישי, חכמה צעירה ועוד פרויקטים רבים ומצוינים.

כיתות א׳-ט׳

בתבנית החינוך המוזהב, יש מערכת גנים המכונה ״נירים״ ואליה מגיעים ילדים מגיל שנתיים ועד גיל 6. לאחר מכן בית ספר יסודי וחטיבה מכיתה א׳ ועד כיתה ט׳.

מיקום

בית הספר ממוקם ביישוב מעלה צביה (מועצה אזורית משגב), שהוא יישוב מיוחד במינו המאפשר מרחב לפעילויות בית הספר. קהילת מעלה צביה שותפה באופן מלא במפעל זה ותמיכת הישוב מתבטאת בשילוב של פעילות נוער וחינוך בלתי פורמלי, ופעילות התנדבותית של חברי הישוב למען בית הספר.

כלים לימודיים

עם השנים והניסיון אספנו מספר כלים לימודיים שמסייעים לתלמידים ללמוד מתוך סקרנות ורצון להעמקה. חלק נכבד של הלימודים מתבצע דרך מחקר ועשייה, ובאמצעות תחומי עניין ויצירה.